[masterslider_pb id=”15″]

Zasady konkursu

 1. Konkurs trwa do 20 września w Joy Ride Bike Parku Kluszkowce
 2. Ustaw się na starcie trasy Green-line lub A-line
 3. Włącz aplikację Strava (dostępna na androida i iOS’a)
 4. Przejedź trasę pełnym piecem (mierzenie czasu segmentu zaczyna się na pierwszym zakręcie i kończy na ostatniej muldzie)
 5. Opublikuj swój wynik
 6. Sprawdź na tablicy wyników, którą pozycję zająłeś (wyniki dostępne na aplikacji Stava oraz od 20 sierpnia na stronie joyride)

Nagrody

Osoby, które 20 września o godzinie 12:00 będą zajmowały pierwszą pozycje w rankingu A-line i Green-line zgarną pakiet w postaci:

kask-fox

 • Pokaźnego zestawu do pielęgnacji i mycia roweru od Bike on Wax w wartości 500zł

bikeonwax-nagrody

Wszystkie osoby, które podejmą walkę i przejadą wyznaczone trasy wezmą udział w losowaniu 5ciu koszulek FOX i 10ciu produktów Bike On Wax.

nagrody-dodatkowe

Konkursowe segmenty

Rozdanie nagród

Koronacja odbędzie się podczas zakopiańskiej imprezy Joy Ride Night Downhill, jeżeli natomiast wylosowanych osób nie będzie na zawodach wyślemy nagrody pocztą. Krótko mówiąc – nie ma wymówek, trzeba cisnąć!

Najczęściej zadawane pytania

Czy można przejechać trasę kilka razy?

Tak można. W rankingu i tak będzie zaznaczony tylko najlepszy czas jednego użytkownika

Czy może jedna osoba może wygrać i na A-line’ie i na Green-line?

Nie. Jeżeli jedna i ta sama osoba wykręci najlepsze czasy na zielonej i A-line to otrzymuje jeden pakiet nagród. Następnie podczas rozdania nagród na Joy Ride Night Downhill rzucimy monetą, która zadecyduje czy drugi pakiet zwycięzcy pójdzie do wicemistrza z rankingu trasy Green-line czy A-line

Czy podczas losowania jedna osoba może dostać kilka nagród?

Nie

Czy można omijać przeszkody na trasie Greenline?

Nie.

Czy można omijać przeszkody na trasie A-line?

Jedyny element, który można ominąć to skocznia step-up

Czy czasy wykręcone na trasach przed 12.08 będą się liczyć?

Nie

Regulamin konkursu

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu „King of the park” (dalej: Konkurs”) jest firma Joy Ride z siedzibą przy ulicy Małe Żywczańskie 2a w Zakopanem zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Celem Konkursu jest promocja Joy Ride Bike Parku w Kluszkowcach, marki Bike on Box oraz marki Fox.
 5. Konkurs trwa od dnia 9 sierpnia 2016 r. do dnia 20 września 2016 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 • UCZESTNICY KONKURSU
 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:

Przy włączonej funkcji nagrywania w aplikacji Strava przejechać trasę A-line lub Greenline, znajdujące się w Joy Ride Bike Park Kluszkowce. Wynik należy upublicznić na tablicy wyników trasy.

 1. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę przejazdów pod warunkiem, że każda z nich spełniać będzie wymagania wskazane w §2.
 2. Osoby, biorące udział w konkursie muszą przejechać trasę Greenline lub A-line po wyznaczonej przez zarządcę parku (czyli firmę Joy Ride) linii. Omijanie przeszkód lub wyjeżdżanie poza trasę będzie traktowane jako łamanie regulaminu oraz zasad fair play, co będzie się wiązało z dyskwalifikacją.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer aplikacji Strava
 • NAGRODY
 1. W Konkursie przyznanych zostanie 19 następujących nagród (dalej: „Nagrody”):
  1. 2 kaski marki FOX, model Metah – wartość detaliczna każdego to 499zł
  2. 2 zestawy produktów do czyszczenia i pielęgnacji rowerów od marki Bike on Wax – warto detaliczna jednego to 500zł
  3. 5 koszulek FOX
  4. 10 produktów Bike on Wax
 2. Jako „Nagrodę główną” określa się zestaw składający się z 1 kasku marki Fox i 1 zestawu do pielęgnacji roweru od Bike on Wax
 3. Jako „Nagrody Dodatkowe” określa się po jednej sztuce koszulki FOX lub jednego produktu do pielęgnacji roweru marki Bike on Wax
 4. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 5. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 6. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
 • PRZEBIEG KONKURSU
 1. Każdy uczestnik, który przejedzie od początku do końca trasę A-line lub Greenline bierze udział w konkursie
 2. Samo opublikowanie wyniku w aplikacji Strava uprawnia do wzięcia udziału w konkursie
 3. Uczestnicy konkursu muszą przejechać całą trasę. Mają natomiast prawo do ominięcia skoczni step-up na stronie A-line lub skoczni i dropów na trasie Greenline pod warunkiem, że zostały tam zrobione oficjalne objazdy w ramach trasy.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz losowanie Nagród Dodatkowych nastąpi 24 września podczas imprezy Joy Ride Night Downhill w Zakopanem, na stoku Harenda.
 5. W przypadku, gdyby jedna i ta sama osoba zdobyła najlepsze czasy na trasach Greenline i A-line to otrzymuje jeden pakiet nagród. Następnie podczas rozdania nagród na Joy Ride Night Downhill organizatorzy rzucą monetą, która zadecyduje czy druga Nagroda Główna pójdzie do wicemistrza z rankingu trasy Greenline czy A-line
 6. Jeżeli zwycięzca Nagrody Głównej lub Nagrody Dodatkowej nie będzie osobiście podczas rozdania nagród w Zakopanem, organizatorzy wyślą ją pocztą Polską do 10 dni roboczych.
 7. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 • REKLAMACJE
 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Joy Ride, ul. Małe Żywczańskie 2a, 34-500 Zakopane lub mailowo Mateusz@joyride.pl
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi
 4. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji lub mailowo na adres zwrotny.
 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Joy Ride, ul. Małe Żywczańskie 2a, 34-500 Zakopane.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

Wyniki

aline_1 aline_2 aline_3

greenline_1 greenline_2 greenline_3

Najnowsze newsy – King of the park

[vc_latest_posts number1=”0″ number2=”8″ style=”style2″ type=”post” category=”bikepark”]
380x380__harenda
380x380
baner-mtb-academy